Persoonlijke groei

Coaching in:

  • Jezelf leren accepteren.
  • Op jezelf leren vertrouwen.
  • In contact zijn met je gevoel.
  • Het durven onder ogen zien van je eigen angsten
  • Het anders leren omgaan met je klachten.
  • Op zoek naar de oorzaak van je klacht.
  • Het los laten van je aangeleerde overtuigingen, waarden en normen.
  • Het inzicht krijgen in het eigen functioneren, gericht op het ontplooien van nog onontdekte vaardigheden en kwaliteiten.
  • Kinderen helpen, steviger, gelukkiger en met meer zelfvertrouwen in het leven te staan.